Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni