Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1125/2010 tat- 3 ta’ Diċembru 2010 li jistabbilixxi ċ-ċentri tal-intervent għaċ-ċereali u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1173/2009