Written question E-5442/10 Bart Staes (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Regoli ambigwi dwar il-prodotti kosmetiċi naturali u organiċi