Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 27 ta’ Ġunju 2012 dwar proċediment taħt l-Artikolu 101 tat-Trattat (Każ COMP/39.611 – Prodotti għall-Ġestjoni tal-Ilma) (notifikata bid-dokument numru C(2012) 4313)