Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/86 a Consiliului din 22 ianuarie 2021 prin care Republica Lituania este autorizată să aplice o măsură special de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată