Kirjalik küsimus P-6760/09, mille on esitanud Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Toetused ja põllumajanduslike maatükkide nummerdamise kord Kreekas