Kawża T-398/11 P: Appell ippreżentat fil- 25 ta’ Lulju 2011 minn Yvette Barthel et kontra d-digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal- 10 ta’ Mejju 2011 fil-Kawża F-59/10, Barthel et vs Il-Qorti tal-Ġustizzja