Written question E-008656/11 Jim Higgins (PPE) lill-Kummissjoni. Proposta mill-Kummissjoni biex jinbidel ir-Regolament (UE) Nru 185/2010 fir-rigward tas-sistemi għall-individwazzjoni tal-isplussivi użati waqt l-iskrinjar tal-bagalji