Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea#IS-SITT PARTI - DISPOŻIZZJONIJIET ISTITUZZJONALI U FINANZJARJI#TITOLU II - DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI#Artikolu 310#(ex Artikolu 268 TKE)