Written question P-003731/11 Holger Krahmer (ALDE) lill-Kummissjoni. It-twessigħ tal-konsultazzjoni pubblika, li nfteħet mill-ġdid dwar l-arsenjur tal-gallju skont ir-Regolament CLP, għall-effetti li jheddu r-riproduzzjoni,