2006/470/ES: Sklep Sveta z dne 29. maja 2006 o zaključku postopka posvetovanj z Islamsko republiko Mavretanijo na podlagi člena 96 revidiranega Sporazuma iz Cotonouja