2006/470/EG: Besluit van de Raad van 29 mei 2006 houdende afsluiting van het overleg met de Islamitische Republiek Mauritanië krachtens artikel 96 van de herziene Overeenkomst van Cotonou