Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/530/PESK tat- 28 ta' Ġunju 2004 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għar-Reġjun Afrikan tal- Great Lakes u li temenda l-Azzjoni Konġunta 2003/869/PESK