Neuvoston yhteinen toiminta 2004/530/YUTP, 28 päivältä kesäkuuta 2004, Afrikan Suurten Järvien alueelle nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja yhteisen toiminnan 2003/869/YUTP muuttamisesta