Nõukogu ühismeede 2004/530/ÜVJP, 28. juuni 2004, millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja Ida-Aafrika järvede piirkonnas volitusi ja muudetakse ühismeedet 2003/869/ÜVJP