Κοινή δράση 2004/530/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2004, για την τροποποίηση και παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αφρικανική Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και την τροποποίηση της κοινής δράσης 2003/869/ΚΕΠΠΑ