TITJUR Espada Sánchez et Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Awla) tat-22 ta' Novembru 2012. # Pedro Espada Sánchez et. vs Iberia Líneas Aéreas de España SA. # Talba għal deċiżjoni preliminari: Audiencia Provincial de Barcelona - Spanja. # Trasport bl-ajru - Konvenzjoni ta’ Montréal - Artikolu 22(2) - Responsabbiltà tat-trasportaturi fir-rigward tal-bagalji - Limiti f’każ ta’ distruzzjoni, ta’ telf, ta’ dannu jew ta’ dewmien tal-bagalji - Bagalji komuni ta’ diversi passiġġieri - Reġistrazzjoni minn persuna waħda minn ħafna. # Kawża C-410/11.