Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation – Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2015