Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije – Objava zaključnih računov finančnega leta 2015