Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs – 2015. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija