Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras — 2015 finansinių metų galutinių finansinių ataskaitų skelbimas