Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti büroo — 2015. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine