Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1153/2010 tat- 8 ta' Diċembru 2010 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 175/2010 billi jittawwal il-perjodu tal-applikazzjoni tal-miżuri għall-kontroll taż-żieda fil-mortalità fil-gajdri tal-Paċifiku ( Crassostrea gigas ) Test b’relevanza għaż-ŻEE