Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Reviżjoni tal- ‘Att dwar in-Negozji ż-Żgħar’ għall-Ewropa”