Dokument ta’ ħidma mill-persunal tal-Kummissjoni regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-fond ewropew ta’ globalizzazzjoni: [KUMM(2006) 91 finali] - Dikjarazzjoni leġiżlattiva finanzjarja - Adattazzjoni sussegwenti għall-ftehim tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-Qafas Finanzjarju 2007-2013