Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Awla) tal-11 ta' Frar 2010.