2010/470/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 26 ta’ Awwissu 2010 li tistabbilixxi mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa għall-kummerċ fl-Unjoni tas-semen, l-ova u l-embrijuni ta' annimali tal-ispeċijiet ekwina, ovina u kaprina u tal-ova u l-embrijuni ta' annimali tal-ispeċi porċina (notifikata bid-dokument numru C(2010) 5779) Test b’relevanza għaż-ŻEE