Written question E-9677/10 Christel Schaldemose (S&D) lill-Kummissjoni. L-istruzzjonijiet għall-użu tal-mediċini