Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti dwar il-Vetturi tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti fir-rigward tal-proposti għal emendi tar-Regolamenti tan-NU Nri 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 83, 79, 95, 101, 124, 129, 134, 137 u 157, u l-proposti għal emendi tar-Regolamenti Tekniċi Globali Nri 4 u 9