Kontaminazzjoni radjoattiva tal-ikel ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal- 15 ta’ Frar 2011 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi livelli massimi permissibbli ta’ kontaminazzjoni radjoattiva ta’ ikel u għalf wara inċident nukleari jew f’kull każ ieħor ta’ emerġenza radjoloġika (riformulazzjoni) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))#P7_TC1-COD(2010)0098 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil- 15 ta’ Frar 2011 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi livelli massimi permissibli ta’ kontaminazzjoni radjoattiva ta’ ikel u għalf wara inċident nukleari jew f’kull każ ieħor ta’ emerġenza radjoloġika (tfassil mill-ġdid)#ANNESS I#ANNESS II#ANNESS III#ANNEX IV#ANNEX V