Proposta emendata għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jistabbilixxi miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea