Imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal- 5 ta' Lulju 2012 dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))#P7_TC1-COD(2011)0902 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil- 5 ta' Lulju 2012 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru …/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Imħallfin ad interim tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea