Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Is-semplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-programmi qafas tar-riċerka”