Id-Direttiva 2001/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta’ Dicembru 2001 dwar l-istħarrig statistiku li għandu jitwettaq mill-Istati Membri sabiex jigi ddeterminat il-potenzjal tal-produzzjoni ta’ pjantazzjonijiet ta’ xi speċje ta’ sigar tal-frott