L-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera dwar iddeterminazzjoni tal-Istat responsabbli mill-eżaminazzjoni ta’ talba għal asil imressqa fi Stat Membru jew fl-Isvizzera *** Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal- 15 ta’ Frar 2011 dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar ta’ Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi għall-ħatra tal-Istat responsabbli mill-eżaminazzjoni ta’ talba għal asil imressqa fi Stat Membru jew fl-Isvizzera (06242/2010 – C7-0140/2010 – 2006/0252(NLE))