Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat- 13 ta’ Marzu, 2006 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2002/11 dwar il-kontijiet annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2006/3)