Written question E-004319/11 Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), László Tőkés (PPE), Vytautas Landsbergis (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), Milan Zver (PPE), Sandra Kalniete (PPE), Gunnar Hökmark (PPE), Tunne Kelam (PPE), Hans-Gert Pöttering (PPE), Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) u Philippe Juvin (PPE) lill-Kummissjoni. Stħarriġ statistiku madwar l-UE kollha dwar il-livell ta’ kuxjenza li tqajjem fost il-popolazzjoni rigward il-passat totalitarju tal-Ewropa