Written question E-4965/10 Charalampos Angourakis (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Is-saħħa ta’ dawk anqas vantaġġati titpoġġa f’riskju