Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1112/2012 tat- 23 ta’ Novembru 2012 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda