Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 17 ta’ Marzu 2009 li titlob lill-Istati Membri jiżguraw li prodotti li fihom il-bijoċidju dimethylfumarate ma jitqegħdux fis-suq jew ikunu disponibbli fih (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 1723) (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (2009/251/KE)