Kawża C-414/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal- 25 ta’ Marzu 2010 — Sviluppo Italia Basilicata SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea ( “Appell — Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Tnaqqis tal-għajnuna finanzjarja — Sussidju ġenerali għall-implementazzjoni ta’ miżuri ta’ sostenn favur l-impriżi żgħar u ta’ daqs medju — Data limitu għall-implementazzjoni tal-investimenti — Setgħa diskrezzjonali tal-Kummissjoni” )