Kommissionens förordning (EU) nr 480/2010 av den 1 juni 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Spressa delle Giudicarie [SUB])