Uredba Komisije (EU) št. 480/2010 z dne 1. junija 2010 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Spressa delle Giudicarie (ZOP))