Komisijas Regula (ES) Nr. 480/2010 ( 2010. gada 1. jūnijs ), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ( Spressa delle Giudicarie (ACVN))