Регламент (ЕС) № 480/2010 на Комисията от 1 юни 2010 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Spressa delle Giudicarie (ЗНП)