Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 255/2012 ze dne 22. března 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012