TITJUR Laurin Effing Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali - Kokott - 25 ta' Mejju 2004. # Nils Laurin Effing. # Talba għal deċiżjoni preliminari: Oberster Gerichtshof - l-Awstrija. # Benefiċċji tal-familja - Manteniment konċess minn Stat Membru bil-quddiem lil tifel minorenni - Tifel ta' detenut - Kundizzjonijiet ta' konċessjoni tal-pensjoni - Detenut ittrasferit fi Stat Membru ieħor sabiex jiskonta l-piena tiegħu hemmhekk - Artikolu 12 KE - Artikoli 3 u 13 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71. # Kawża C-302/02.