Written question E-002977/11 Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) lill-Kummissjoni. Kards tal-kreditu bla kuntratti