Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill Li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-programm speċifiku "Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza" bħala parti mill- programm Ġenerali "Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja " {SEG(2005) 434}