Kawża C-536/12 P: Appell ippreżentat fis- 26 ta’ Novembru 2012 mir-Repubblika Franċiża mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil- 11 ta’ Settembru 2012 fil-Kawża T-565/08, Corsica Ferries France SAS vs Il-Kummissjoni Ewropea